Feltöltés dátuma: 2021.02.07.

Változások a szociális juttatások szabályaiban

2020. január 1-jétől lehetővé vált, hogy azon diabétesszel élő gyermekek okán, akik folyamatos gondozást igényelnek akár életkoruk, akár „friss” diagnózisuk, akár a köznevelési intézmény kevéssé támogató közege miatt, szüleik a gyermekek otthongondozási díjának vagy ápolási díjnak az igénybevételét kérelmezzék. Sem a GYOD, sem az ápolási díj nem jár alanyi jogon.

Illusztráció

Ki jogosult a GYOD-ra?

Az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik;

  • a szülő helyére más nagykorú, egy háztartásban élő hozzátartozó is beléphet (például testvér, nagyszülő), feltéve, hogy a szülő már részesült korábban az ellátásban, de jogszabályban meghatározott okból (tartós kórházi kezelés stb.) tartósan nem tudja a gondozási feladatot ellátni (a járási hivatalnál be kell jelenteni);
  • az igénylő legfeljebb napi 4 órát dolgozik, vagy otthoni munkát végez (az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatottság nem kizáró ok);
  • egy gyermek után egy szülő vagy hozzátartozó veheti igénybe.

Kinek a gondozása okán vehető igénybe?

Tartósan beteg, önellátásra képtelen gyermek után, aki egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul, és a szakorvos (6 éves kor alatt) vagy a feladatra kijelölt szakértő (6 éves kor felett) a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően az önellátásra való képtelenséget megállapította (a pontozási szempontrendszer a szükséges nyomtatványokban olvasható), valamint

  • a gyermek óvodai ellátásban legfeljebb napi 5 órát tölt, vagy
  • közoktatási, szakképzési intézményben a kötelezően ott töltendő időtartamnál többet nem tartózkodik, vagy
  • a szülő rendszeres közreműködése mellett tudja látogatni az adott intézményt.

Egy eljárásban több gyermek után is igényelhető az ellátás, a szakértő egyszerre vizsgálja a kérelemmel érintett gyermekeket.

Benyújtandó dokumentumok

6 éves életkor alatt a kezelő szakorvos által kiállított szakvélemény, 6 év felett a háziorvosi igazolás mellett

  • a kérelem formanyomtatványt,
  • az igazolást intézménylátogatásról.

A nyomtatványok letölthetők az emmiugyfelszolgalat.gov.hu weboldalról a nyomtatványtárból.

Az igénylést a területileg illetékes járási hivatalhoz személyesen vagy postai úton kell eljuttatni. Ezután szakértő látogatja meg a családot.

Felmerülő kérdések

Más rendszeres pénzellátásban is részesülök, igényelhetem-e a GYOD-ot? Amennyiben az ellátás összege nem haladja meg a GYOD összegét, úgy igénybe vehető a GYOD is a másik ellátás mellett, de a GYOD összege csökken a másik ellátás összegével (a családi pótlék nem minősül rendszeres pénzellátásnak). Kivétel: más gyermekek után járó ellátások (gyes, gyed, csed, örökbefogadói díj), gyermeknevelési támogatás, tartós ápolást végzők időskori ellátása, illetve az esetleges munkaviszony alapján folyósított táppénz a keresőképtelenség idejére. Ezen ellátások mellett a GYOD teljes összegben folyósítható.

Házastársam, nagyszülő részesül már valamilyen ellátásban az érintett gyermek után, erről le kell mondani? Nem, nincs akadálya annak, hogy a másik szülő, nagyszülő igénybe vegyen ellátást a gyermek után, tehát például amennyiben az egyik szülő GYED-et vesz igénybe, a másik szülőnek megállapítható a GYOD.

Mire vagyok jogosult, ha GYOD-ot kapok? Nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül, valamint a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi ellátások igénybevételére is jogosít.

Meddig kaphatok GYOD-ot? Az ellátást megállapító határozatban szerepelni fog, hogy a jogosultság felülvizsgálata mely időpontban lesz esedékes. Ugyanakkor bármely olyan körülményt, amely a GYOD jogalapjára hatással van (8 órás munkaviszony, a gyermek kikerül a háztartásból, állapotában jelentős változás áll be, az óvodai, iskolai tartózkodás időtartama megváltozik), haladéktalanul be kell jelenteni, ezután az ellátást megszüntetik.

GYOD-ot igényeltem, de a szakértő nem állapított meg elegendő pontot. Mit tegyek? Ebben az esetben meg kell várni a határozatot. Ha a szakértő legalább 6 pontot megállapított, akkor a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül ápolási díjra irányuló kérelmet lehet előterjeszteni. Amennyiben az ápolási díj feltételei fennállnak, úgy azt a GYOD-ra irányuló kérelem benyújtásának napjától fogják megállapítani.

Vonatkozó jogszabályok: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról; 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól.

Az ápolási díj és a GYOD eltérései

Az ápolási díj igénylésére, elbírálására alapvetően a GYOD szabályai vonatkoznak. Van azonban néhány lényeges különbség, az alábbiakban ezeket emeljük ki:

  • az ápolási díjat nemcsak szülő (vagy az ő feladatait ideiglenesen ellátó személy), hanem más nagykorú hozzátartozó is igényelheti, aki a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását, gondozását ellátja;
  • ápolási díj kizárólag egy személy ápolása után állapítható meg, akkor is, ha egyidejűleg több személyt ápol az igénylő.

Lényeges különbség, hogy valamennyi ellátás (más gyermek után folyósítottak is) összege levonásra kerül az ápolási díjból, illetve ha az ellátás összege meghaladja az ápolási díjét, akkor a kérelmet elutasítja a hatóság.

Szászné dr. Bedő Ágnes a MentaPRO Alapítvány kurátora

Megjelent a diabetes junior2020/2. számában

Rendelje meg a Diabetes című betegtájékoztató kiadványt, és féláron adjuk mellé a Diabetes különszámokat és a Hypertonia Magazint!
(Legfeljebb 3 db-ot)

 

A szerkesztőség megjegyzése: az optimális cukoranyagcsere eléréséhez az oldalakon hirdetett termékek alkalmazása esetén is feltétlenül szükséges a beállított diéta, a rendszeres mozgás, és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendszeres ellenőrzés! Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!