Szerző: Dr. Strényer Ferenc Feltöltés dátuma: 2015.07.20.

Jogszabályok és lehetőségek – II.

Az utóbbi évtizedek forradalmi változást hoztak a cukorbetegek kezelésében, a vércukor-önellenőrzés a mindennapok részévé vált. Magyarországon a legelterjedtebb inzulinkezelési formák változatlan ingyenessége mellett a biztosító 2012 óta az intenzív formában adott inzulinanalógoknak nemcsak a bevezetését, de a kezelés fenntartását is bizonyos feltételekhez köti. A tablettás kezelés esetén az újabb kezelési módok alkalmazása szakorvosi javaslathoz kötött. A cukorbetegek jogosítványmegújítását is rendelet szabályozza. A súlyos fogyatékosságnak minősülő diabétesz kapcsán igényelhető adókedvezmény igénybevételéről külön jogszabály rendelkezik. Az V. Civil Fórumon elhangzott előadásom alapján készült rövid összegfoglalóm remélhetőleg segít eligazodni a cukorbetegséggel kapcsolatos legfontosabb törvények, rendeletek útvesztőiben.

Gyógyászati segédeszközök

Az inzulinnal kezelt cukorbetegek kezelési módjuktól függően támogatást kapnak a vércukormérés és az inzulinkezelés eszközeinek beszerzésében. Aki részletesebben szeretne tájékozódni az általa használt gyógyászati segédeszközökről, ezt a sejk.oep.hu internetes oldalon teheti meg. Az Online SEgédeszköz JegyzéK (SEJK) egyik célja, hogy a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök használóit és családtagjaikat is széles körű információhoz juttassa. A SEJK a támogatott gyógyászati segédeszközök teljes körére vonatkozóan tartalmazza a termékinformációt (leírás, használati útmutató, kép, videó) és a támogatási adatokat (támogatás összege, kihordási idő, kihordási időre felírható mennyiség, rendelhetőségi feltételek, indikáció, felírási jogok).

Gyógyászati segédeszközt cukorbetegnek belgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász vagy endokrinológus szakorvos, vagy javaslatukra meghatározott ideig a háziorvos írhat fel. Az egyszerűség kedvéért az alábbiakban ezeket a szakorvosokat „a diabetológiai szakellátóhely szakorvosa” névvel jelölöm.

A vércukormérés eszközei

Vércukorszintmérők

Minden inzulinkezelésre szoruló diabéteszes a kezelési módtól függetlenül jogosult támogatott vércukormérőre. A társadalombiztosítás 50 százalékos támogatást nyújt a receptre felírható vércukorszintmérőkhöz. Felírási jogosultsága a diabetológiai szakellátóhely szakorvosának van. A támogatott vércukormérők „kihordási ideje” 6 év, vagyis ezen időszakon belül újabb gép nem írható. Kihordási időn belüli végleges meghibásodás vagy elvesztés esetén egyedi méltányossági kérelmet kell benyújtani az OEP felé, ennek kedvező elbírálása esetén jogosult a beteg ismételt gépfelírásra. Diétás vagy tablettás cukorbetegeknél a jelenleg érvényben lévő rendeletek nem támogatják a vércukormérő készülékek kedvezményes beszerzését.

Tesztcsíkok

Tesztcsík támogatottan a napi kettő vagy többszöri inzulinkezelésben részesülőknek jár. Felírási jogosultsága a diabetológiai szakrendelés szakorvosának, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosának is van, a szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama 12 hónap.

A tesztcsíkok támogatott vércukorszintmérőkhöz jelenleg 80 százalékos támogatást élveznek. A nem támogatott vércukorszintmérőkhöz a tesztcsík dobozonként jelenleg 2062 Ft fix társadalombiztosítási hozzájárulást kap. Így a különböző tesztcsíkok havi költségében jelentős különbség lehet. Napi kétszeri inzulinadás esetén 3 hónapra 2 doboz tesztcsík (azaz 100 db) írható fel normatív támogatással. Napi háromszori inzulinadás esetén 3 hónapra 6 doboz írható fel eü. emelt támogatással. Napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás esetén 3 hónapra 9 doboz írható fel eü. kiemelt támogatással.

A normatív, emelt vagy kiemelt indikációjú tesztcsík rendelése nem jelent árkülönbséget a beteg részére, az egyes dobozár minden jogosultnál ugyanaz. A biztosító ezzel szeretné kifejezni, hogy a napi négyszeri inzulinkezeléshez összességében több támogatást nyújt (9 doboz/3 hónap), mint a napi kétszerihez (2 doboz/3 hónap).

A 6 év alatti inzulinnal kezelt cukorbetegeknek – függetlenül az inzulinadás számától – 3 hónapra 9 doboz tesztcsík írható fel eü. kiemelt támogatással.

Amennyiben a jogszabályban előírt maximálisan felírható tesztcsík (3 hónapra 9 doboz) az intenzívebb vércukor-ellenőrzéshez nem elegendő, plusz tesztcsík támogatottan történő felírásához egyedi méltányossági kérelmet kell benyújtani az OEP felé. Ennek kedvező elbírálása esetén jogosult a beteg plusz tesztcsíkra. Napi egyszeri inzulinkezelésben részesülő, valamint a tablettás cukorbetegek tesztcsíkhoz sajnos csak teljes áron juthatnak hozzá.

Az inzulinbeadás eszközei

Adagolópenek

A diabetológiai szakrendelés szakorvosa írhatja fel. Inzulinfajtánként 1-1 pen rendelhető, a kihordási idejük 3 év. A 18 éves kor alattiak, a terhesek, az intenzifikált inzulinkezelésben részesülők, a vakok, illetve gyengén látók, valamint a felső végtagjukra mozgáskorlátozottak receptre 80 százalékos támogatással juthatnak hozzá a penhez. A korábbi és a jelen rendelkezés szerint is azon felnőttek, akik nem terhesek és nincs látáscsökkenésük vagy felső végtagi mozgáskorlátozottságuk, napi egy- vagy kétszeri inzulinadás esetén csak teljes áron vásárolhatnak inzulinadagoló pent.

Eldobható, egyszer használatos penekre az előbbi korlátozás nem vonatkozik, ezek az emelt vagy kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriákban, OEP által közleményben közzétett területeken és módon ugyanúgy rendelhetők, mint az inzulinok.

Pentűk

Pentűt a diabetológiai szakrendelés szakorvosa, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa írhat, a szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama 12 hónap. Ezek is 80 százalékos támogatásban részesülnek. Az inzulinkezelés típusától függetlenül penenként 3 hónapra normatív támogatással 50 pentűt lehet felírni. Erre az egy pent használók (napi egyszeri inzulinadás, keverék inzulin napi kétszeri adása) is jogosultak. A kettő pent vagy kétfajta pent használók, a napi négyszer vagy többször inzulint adók, vagyis az intenzifikált kezelésben részesülők részére tehát 3 hónapra 100 db pentű felírása engedélyezett.

Inzulinpumpa és tartozékai felnőttkorban

Felnőttkorban inzulinpumpa 1-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegek számára rendelhető, akik teljesítik az indikációhoz előírt egyéb feltételeket. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető. Adott eszközt csak 3 hónapos próbakezelési időszak után rendelhetik 80 százalékos társadalombiztosítási támogatással az erre kijelölt pumpacentrumok. Az inzulinpumpa kihordási ideje 4 év. Ismételt rendelés esetén az utolsó fél évben mért HbA1c-értékek átlagának 8,0 százalék alatt kell lennie.

Az inzulinpumpa tartozékai, vagyis az infúziós szerelék, patron, adapter csak az erre kijelölt pumpacentrumokban írható fel fél évre, 80 százalékos társadalombiztosítási támogatással.

Szakorvosi vélemény gépjárművezetői alkalmasságról

A gépjárművezetői egészségi alkalmassági vizsgálatot a háziorvos végzi, őt illeti meg a gépjárművezető (-jelölt) által fizetett díjazás.

A tablettával vagy inzulinnal kezelt cukorbeteg gépjárművezetői alkalmassága csak szakorvosi vélemény ismeretében állapítható meg. A szakvéleményt bármelyik belgyógyászati típusú járóbeteg-szakrendelés kiadhatná, de az ilyen kérések főleg a diabetológiai szakellátóhelyeket terhelik.

A meghatározott időnél korábban, soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni a gépjárművezető, ha eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt, illetve esetében súlyos hipoglikémia (vércukoresés) fordult elő.

Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozó előírások

Cukorbetegségben szenvedő kérelmező esetében az egészségi alkalmasság a következők szerint állapítható meg, legfeljebb 5 év időtartamra:

  • Egészségi alkalmasság csak akkor állapítható meg, ha a cukorbetegségben szenvedő tisztában van a hipoglikémia kockázataival és állapotát megfelelően kontrollálni tudja!
  • Olyan kérelmező részére, aki tablettás vagy inzulinkezelés alatt áll, az egészségi alkalmasság csak szakorvosi vélemény ismeretében állapítható meg, és egészségi alkalmasságát legalább ötévenként felül kell vizsgálni!
  • Egészségi alkalmatlanságot kell megállapítani azon kérelmező esetében, akinél ismétlődő súlyos hipoglikémia áll fenn!

A 2. alkalmassági csoportra vonatkozó előírások

Hipoglikémia kialakulásának kockázatát hordozó gyógyszeres kezelés esetében az egészségi alkalmasság a következő feltételek együttes fennállása esetén állapítható meg, legfeljebb 3 év időtartamra:

  • a vizsgálatot megelőző 12 hónap folyamán nem fordult elő súlyos hipoglikémia,
  • a kérelmező teljesen tisztában van a hipoglikémia bevezető tüneteivel,
  • az inzulinkezelésre szoruló kérelmező rendszeresen – legalább naponta kétszer vagy a vezetést közvetlenül megelőzően – végzett vércukorszintméréssel megfelelően kontrollálja állapotát,
  • a kérelmező teljes mértékben tisztában van a hipoglikémia kockázataival, és
  • a cukorbetegséggel összefüggésben nem áll fenn egyéb kizáró szövődmény.

Díjköteles-e a szakorvosi véleményezés?

2014. május 9-én az OEP főigazgatójának kiadott állásfoglalása (E01-155/2014) szerint „…a gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, illetve az ahhoz kapcsolódó vagy annak érdekében végzett további vizsgálatok, szakorvosi vélemények az Egészségbiztosítási Alap terhére nem vehetők igénybe, így azok elvégzéséért, illetve kiállításáért az egészségügyi szolgáltató térítési díjat kérhet.”

Adókedvezmény cukorbetegeknek

A 335/2009. (XII. 29.) kormányrendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségeknek tekinti az 1-es típusú cukorbetegséget (E10 BNO kód) és a 2-es típusú cukorbetegség szövődménnyel járó eseteit (E11-17 BNO kódok).

A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az összevont adóalap adóját csökkenti az adókedvezmény. Az adókedvezményt csak abban az esetben lehet érvényesíteni, ha az adóévben volt adózás alá eső jövedelem. A kedvezményt kizárólag a súlyos fogyatékosságban szenvedő magánszemély vonhatja le a saját, összevonás alá eső jövedelme utáni adóból. A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló igazolás alapján lehet igénybe venni. A kedvezmény mértéke a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától, ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg.

Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást a szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa vagy a jogosultságot megállapító orvosi dokumentáció alapján a beteg választott háziorvosa állítja ki.

A kedvezmény utólagos érvényesítésére is lehetőség van. Ha valaki évek óta igazoltan jogosult lett volna a személyi adókedvezményre, akkor a kedvezményt az igazolás megszerzését követően az 5 éves elévülési időn belül, a személyi jövedelemadó bevallások önellenőrzésével érvényesítheti.

szerzo

Dr. Strényer Ferenc

belgyógyász, kardiológus, diabetológus
Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház, Győr

A CEOSZ DiabPONT továbbképző program szakértője

Megjelent a diabetes2015/3. számában

 

A szerkesztőség megjegyzése: az optimális cukoranyagcsere eléréséhez az oldalakon hirdetett termékek alkalmazása esetén is feltétlenül szükséges a beállított diéta, a rendszeres mozgás, és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendszeres ellenőrzés! Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!