Szerző: Szőke Mária Feltöltés dátuma: 2011.11.09.

Jogsi, te drága!

Nem mindig az új a jobb – ezúttal az idén év elején bevezetett, a jogosítványokkal kapcsolatos új egészségügyi alkalmassági előírások okoznak a krónikus betegeknek, így a cukorbetegeknek is sok gondot. A Magyar Orvosi Kamara pedig nehezményezi, hogy nem egyeztettek az orvostársadalom képviselőivel a változtatásokról.

József 20 éve vezet, személykocsival jár munkába. Tíz éve lett cukorbeteg, nem vett észre semmi változást a betegsége óta a vezetési stílusában, sőt óvatosabb, mint előtte. Jól kezelt cukorbeteg, aki rendszeresen jár diabétesz szakrendelésre, egészségesen él, betartja a diétát és megtanulta az inzulinadagolás „finomhangolását”. A hipoglikémiát csak hírből ismeri.

Egy hete nem autózhat, lejárt a jogosítványa, és mert ősmagyar szokás szerint az utolsó pillanatig halogatta az orvosi alkalmassági vizsgálatot, későn szembesült a ténnyel: diabetológiai szakrendelésre, valamint szemészetre kell mennie, mert krónikus beteg szakorvosi szakvélemény nélkül nem kaphat alkalmassági igazolást jogosítványa érvényesítéséhez. Az egyik szakrendelésre rövidebb, a másikra hosszabb várólista után jutott be. Sokba került. Az is, hogy két hétig buszozhatott a munkahelyére, átszállással, s emiatt sok ideje ment el, de idén megváltoztak a költségek is. Az egészségügyi alkalmasságot igazoló tanúsítvány a családorvosnál 5000 helyett 6800 forintba kerül (40 év alattiaknak), a szakrendeléseken ugyanennyit kellett fizetnie, mert ezeket a vizsgálatokat nem finanszírozza az OEP. Hát még akinek kardiológiai szakrendelésre is mennie kell!

A közlekedés veszélyes üzem

Jelentős fizikai és idegi megterhelés a gépkocsivezetés még a makkegészséges embernek is. Szakemberek szerint egy közlekedési lámpa nélküli kereszteződésben legalább 15-féle dolgot, jelenséget kell érzékelnünk és értékelnünk, mielőtt döntenénk a továbbhaladásról. Érthető hát, mennyire fontos, hogy múló rosszullét se gyötörje a vezetőt ebben a veszélyes üzemben, a forgalomban.

Cukorbeteg is szerezhet jogosítványt, és megújíthatják számára akkor is, ha gyógyszeres kezelés alatt áll, akkor is, ha inzulinos. Ezzel nem mondtunk újat. Viszont állapotát diabetológusnak, vagy szükség esetén más szakorvosnak is véleményeznie kell. Ezenkívül ötévente kötelezően részt kell vennie szakorvosi vizsgálaton. Ez utóbbiról tisztelettel kérdezzük: mit akar jelenteni? A cukorbetegeknek elenyésző hányada nem jár szakrendelésre. És a többiek nem ötévente, hanem – reményeink szerint – évente többször jutnak el szakorvoshoz.

Az egészségügyi alkalmasság megállapításakor Magyarországon az Európai Bizottság 2009/112/EK. (2009. aug. 25.) irányelvét veszik figyelembe. Ez megállapítja, hogy a gépjárművezetői alkalmasságot befolyásoló, de nem feltétlenül kizáró egészségi állapot a látáskorlátozottság, a cukorbetegség és az epilepszia.

Alkalmas-e a cukorbeteg hivatásos sofőrnek?

Hivatásos jogosítványt cukorbeteg nem kaphat, de a meglévő meghosszabbítását kérelmezheti, amit szintén hivatalos szakorvosi véleménynek kell alátámasztania. A szakorvos javaslata lehet pozitív, de az a szabály akkor is érvényes, miszerint inzulinnal kezelt cukorbetegek egyáltalán nem kaphatnak vezetői engedélyt csoportos személyszállító járművekre (autóbuszra, villamosra és egyéb olyan járműre, amihez pályaalkalmassági – PÁV – vizsgálat kell). A PÁV során olyan alapvető pszichikai és egészségünk/betegségünk által befolyásolt tényezőket sorolnak fel, amely a krónikus betegséggel nem összeegyeztethető.

Vannak mégis hivatásos sofőrök, akik cukorbetegek. Akiknek eddig a meglévő jogosítványát megújították, szakorvosi vélemény alapján. Béla nem akar erről beszélni. Ő is régen vezetett már, amikor felfedezték a cukorbetegségét. Kamiont, nagy teherautót, kis teherautót, amikor és amire a munkaadónak szüksége volt. Béla 2-es típusú, tablettás cukorbeteg. Vigyáz magára, ha úton van, akkor is ötször étkezik, a diétát betartja, értékei általában, de nem mindig jók, általános állapota jó. De mert már több mint egy évtizede cukorbeteg, kezelő diabetológusa azt mondta neki, időben kell áttérni az inzulinterápiára, hogy a szövődményeket minél távolabbi időkre tudják száműzni. Akkor ő most mit válasszon: biztosítsa minél tovább jó egyensúlyi állapotát, ha kell inzulinnal, vagy mondjon le hivatásos jogosítványáról az inzulinkezelés miatt? A rendeletek nem tudnak személyre szabott passzusokat nyújtani, nincs külön fejezet Bélának.

Diabetológus, mégsem adhat igazolást?

A diabetológus képesítést szerzett családorvosok ma még vívnak az OEP-pel azért, hogy teljes körűen elláthassák a cukorbeteg pácienseiket, ne kelljen diabétesz szakrendelésre küldeni őket.

A jogosítványhoz a „pecsétet” a családorvos adhatja, de krónikus betegek esetében csakis a betegségnek megfelelő szakrendelés szakorvosának véleménye alapján. Tehát a diabéteszesnek fel kell keresnie a diabetológiai szakrendelés szakorvosát, akkor is, ha betegségét minősített diabetológus családorvos gondozza.

Dr. Oláh Ilonától, a Magyar Diabetes Társaság háziorvosi munkacsoportjának vezetőjétől kérdeztük: mi az, amit az általános vizsgálatokon túl kikötnek egy cukorbetegnél?

– Diabéteszesnél megkötés, hogy ne legyen súlyos szemproblémája és ne forduljon elő súlyos hipoglikémiás rosszullét. Le kell írnia a szakrendelő orvosának, hogy a beteg nem szed hiperglikemizáló gyógyszereket, és így nincs akadálya az engedély kiadásának. Amennyiben olyan készítményt szed, ami hiperglikemizál, le kell írni, hogy használ ugyan ilyet, de a betegnél nem szokott hipoglikémia előfordulni. Minden eshetőségre fel kell készülni, ezért nyilatkozni kell arról is, hogy amennyiben mégis előfordulna hipoglikémiás rosszullét, a beteg tudja-e hárítani, vagyis részesült-e oktatásban, tud-e arról, hogyan kell táplálkoznia, és hogy nem szabad étkezéseket kihagynia. Ha mégis kihagyja, vagy más ok miatt bekövetkezik a hipoglikémiás rosszullét, tudja-e, mit kell tennie. Ezeket mindenkinél jobban képes megítélni a családorvos, esetleg diabetológus családorvos. Ő az, aki jól ismeri a beteget, ő követi a betegség alakulását és kezeli azt folyamatosan. Sok esetben az a fonák helyzet áll elő, hogy a családorvos ír egy vizsgálatkérőt a diabetológus felé, amelyben leírja a fentieket, s a diabetológus ezen levél alapján állítja ki a gépjárművezetésre vonatkozó javaslatot. Végül, ha drágán és nehézségek árán is, a cukorbeteg megszerezheti, megújíthatja jogosítványát. Drágán, mert arról ugyan nincs konkrét előírás, hogy a szakorvosnak mennyit kell fizetni, de az OEP nem fizeti a költségeket.

A Magyar Orvosi Kamara lapjának legújabb számában dr. Éger István, a kamara elnöke úgy véli, egy évtizedek óta jól működő rendszerbe nem szerencsés módon nyúltak bele, és a jogosítványokkal kapcsolatos új egészségügyi alkalmassági előírások a gyakorlatban folyamatosan gondokat okoznak. Nem csak a cukorbetegeknek. Egyes számítások szerint a több krónikus betegségben szenvedőknek akár 30 ezer forintba is kerülhet a különböző szakorvosi vizsgálatok sora.

Szőke Mária

Megjelent a diabetes2011/5. számában

 

A szerkesztőség megjegyzése: az optimális cukoranyagcsere eléréséhez az oldalakon hirdetett termékek alkalmazása esetén is feltétlenül szükséges a beállított diéta, a rendszeres mozgás, és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendszeres ellenőrzés! Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!